Pratite nas

SEMINAR ZA ODBOJKAŠKE TRENERE - JAHORINA 2019.

 

22.10.2019 00:10
Slika
 
U hotelu „BAT Bistrica“, na Jahorini je 07/08.09. 2019. godine održan seminar trenera OS RS. Seminaru je prisustvovalo 118 trenera koji obavljaju trenersku dužnost u klubovima u OS RS. U radu seminara su kao gosti učestvovali Milutin Popović, predsjednik OS RS, Đorđe Likić, predsjednik Stručnog savjeta OS RS i Nikola Kozić, predsjednik UOS RS.

Teoretske teme su bile sledeće:
1. „Vrste bloka i individualna i grupna taktika blokiranja“ (dr Nedžad Osmankač, profesor na fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu);
2. „Prijem servisa i uloga libera u ekipi“ (Nikola Majstorović, asistent na predmetu Teorija i metodika odbojke, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Beograd);
3. „Priprema ekipe za turnirski i ligaški sistem takmičenja“ (dr Nedžad Osmankač, profesor na fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu);
Obrađene su sve teme predviđene Programom seminara, a predavači, dr Nedžad Osmankač i Nikola Majstorović, su se maksimalno potrudili da sve teme obrade detaljno, u čemu su u potpunosti uspjeli.
Obzirom da se radi o eminentnim stručnjacima odbojkaškog sporta, bilo je očekivano da su sva predavanja na vrlo visokom nivou.

Za demonstraciju praktičnog rada angažovana je ekipa iz mjesta gdje je seminar realizovan (ŽOK „Jahorina“ Pale).

Praktične teme u dvorani su bile sledeće:
1. „Jedinačni, dvojni i trojni blok, faze razvoja i saradnja sa igrom u polju“;
2. „Obuka prijema servisa kroz mlađe kategorije“;

Rad u sportskoj dvorani je snimljen video kamerom, a snimak će biti postavljen na veb adresu Udruženja odbojkaških trenera Republike Srpske.

Određeni broj trenera je učestvovao na letnjem kadetskom kampu u Palama, gdje su stekli pravo na licenciranje po toj osnovi.
 
Tokom seminara, prema Programu istog, održan je radni sastanak predsjednika OS RS sa prisutnim trenerima. Predsjednik je upoznao trenere o sledećem:
• Organi klubova ne funkcionišu na zavidnom nivou, u smislu da uprave i predsjednici klubova najčešće ne preuzimaju odgovornost i obaveze koje su im povjerene.
• U skladu sa prethodno navedenim postoji i loša komunikacija sa Odbojkaškim savezom RS.
• U pripremi je usvajanje novog Zakona o sportu. Bilo bi poželjno da klubovi učestvuju u izradi na način da pošalju svoje preporuke i prijedloge.
• Potrebno je voditi računa kada je u pitanju registracioni postupak, pogotovo dio koji se tiče „sportskog državljanstva“. Svjetska odbojkaška federacija će u narednom periodu naročito voditi računa o ovoj problematici. U tom smislu, klubovi moraju voditi računa o registraciji igrača, jer će u suprotnom, za sve propuste, biti kažnjavani.
• Kao i prethodne godine, kamp Odbojkaškog saveza RS je održan na Palama. Okupio je preko 100 djece iz Republike Srpske i Srbije. Polaznici su imali odličan smještaj i ishranu u objektu Studentskog centra, kao i sportsku dvoranu OŠ „Srbija“ na raspolaganju tokom čitavog dana. Ipak, samo 21 klub je poslao djecu na kamp, što je mali broj. Utisak predsjednika je da klubovi često ne pokušavaju ništa uraditi da dođe veći broj djece. Postoji zabrinutost da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta dovesti opravdanost kampa u pitanje zbog malog odziva klubova, iako su do sada podržavali rad istog sa 45 besplatnih mjesta za goste, djecu i rukovostvo. Predsjednik je mišljenja da je potrebno mnogo veće angažovanje klubova.
• Kao i prethodnih godina, najavljena je podrška klubovima u smislu podjele lopti. Određeni broj je već podjeljen premijerligaškim klubovima, a sve ovo će biti nastavljeno u narednom periodu, počevši od najsiromašnijih sredina. Lopte su obezbjeđene od strane odbojkaškog saveza Srbije. Potrebno je međutim ispuniti određene uslove, između ostalog i veće učešće na već pomenutom kampu.
• U narednom periodu, potrebno je poštovati Zakon o javnom redu i miru, u smislu da okolnosti za organizaciju takmičenja moraju biti regularne. Ići će se u pravcu zaoštravanja odgovornosti, posebno kada su u pitanju službena lica.
Treneri su na kraju dali određene sugestije. Danilo Tadić je smatrao da bi bilo dobro razmisliti o ukidanju starosne granice za trenere (35 godina) koji bi radili na kampu, obzirom na neka ranija pozitivna iskustva i kvalitet starijih trenera. Predsjednik je iznio stav da je određenim trenerima nuđeno da budu u rukovodstvu kampa, ali da u to zbog ranije preuzetih obaveza odbili. Milanko Samardžija je rekao da nižerangiranim klubovima posebno treba pomoći kada su lopte u pitanju, jer oni često nemaju sredstava da ih kupe. O tome će se voditi računa u narednom periodu. Sastanak je okončan željom predsjednika da treneri pokušaju izvršiti što veći uticaj na klubove i sredine iz kojih dolaze, kao bi svi zajedno radili na poboljšanju funkcionisanja i stvaranja boljih uslova za napredak odbojke u Republici Srpskoj.

Udruženje odbojkaških trenera RS je mišljenja da je ovogodišnji seminar opravdao očekivanja kada je u pitanju kvalitet predavanja i predavača. Takođe, odziv trenera, koji je za 16 veći u odnosu na prošlu godinu, ide tome u prilog. U narednom periodu potrebno je osnažiti rad Udruženja kako bi svojim djelovanjem dali doprinos boljem funkcionisanju Odbojkaškog saveza RS. Na kraju seminara svim trenerima su uručene majice, koje su kupljene od sredstava dobijenih plaćanjem godišnje trenerske članarine iz prethodnih godina.
0 0